landsbyråd top
  Forside   Medlemsblade/flyers   Vedtægter   Bestyrelsen   Lidt historie Lokal nyt Nye arrangementer  
Lokale nyt!
For Slots Bjergby på Facebook: klik her!

Se den nye Slots Bjergby video maj 2023!
https://fb.watch/kMvck17Eno/

Videoen her er blevet en realitet pga. lokale erhvervsdrivende som venligst har givet sponsorater.
Idéen bag denne film er at sætte fokus på vores smukke lille by og den rivende udvikling den er i. En stor tak til alle:
Pokalbutikken
Ostenfeld Biler ApS
Rema 1000, Slots Bjergby
Den Rigtige ApS
Nykilde ApS
Keller Tømrer & Montage ApS
Falkensteen Gods v/Carl Lawaetz
JM Byg & Anlæg ApS
Skel.dk Landinspektører
El-Installatør Henning Nielsen & Co ApS
RH Pumper A/S
EBK Huse A/S
RA lys og teknik ApS
Skov Rørteknik
Slots Bjergby Landsbyråd
Slots Bjergby Forsamlingshus
Din Bilpartner Høng ApS


Forsamlingshuset har fået 2 nye værter Februar 2023!
Kom med forslag til dit kommende arrangement.
Klik her for forespørgselsformularen

Afholdt arrangementer:


Viser der sig stor interesse for dette event, vil vi arbejde for flere mulige datoer.

For bindende tilmelding ringtil Anne på 2014 4080.

Kom til Høstfesten fredag d. 20 september 2019!
Den starter som sædvanlig med høstgudstjeneste i Slots Bjergby Kirke kl. 18.00.

Derefter er der fælles spisning, musik og dans i Forsamlingshuset kl. 19.00 – ca. 01.00
Hvis man ikke ønsker gudstjenesten, møder man blot op i forsamlingshuset kl. 19.00
 
Vores ny vært Anne Mortensen søger for frisksmurt smørrebrød,
som kan bestilles på tilmeldingsblanket-filen hermed:
Klik her og printe ud!
- 
Bestyrelsen har sørget for at "Topper" kommer og spiller under maden. Bagefter spiller han op til dans.
HUSK sidste tilmeldings frist er:
Fredag d. 13. september!
Slots Bjergby har fået en masse nye borger,
så Høstfesten er også en kærkommen lejlighed, til at møde naboer eller andre borger i byen og omegn.
Husk I kan sidde ved siden af jeres naboer…bare I lige giver besked om, hvor I vil sidde, når i melder jer til.
Mvh
Bestyrelsen i Slots Bjergby Forsamlingshus

-
Invitation til Levehjemmets Sommermarked!
Fredag den 16. august 2019
Kl. 15.00 – 20.00

.
Kom til vores udendørs loppemarked med mange forskellige stande!
Vi byder også på mange sjove og forskellige udfordringer i ”Familie fighten”,
som både er for børn og barnlige sjæle. Prøv ”Det muntre køkken” – Boldkast – ”Banke søm i” – og meget andet.
Derud over er der ansigtsmaling, gode gevinster i det store lotteri, og der er rig lejlighed til at beundre de motorcykler der bliver udstillet på pladsen.
Venneforeningen
sælger kaffe, kage, øl og vand og de griller pølser og kyllingspyd m.v. til de sultne,
Fri entré og hyggelig samvær:
Vi ses fredag den 16. august 2018 Kl. 15.00 – 20.00
Levehjemmet Bjergbyparken - Hashøjvej 7 - 4200 Slagelse


Lokale nyt 2018
For Facebook: klik her!

-
”Høstfesten” i 2018 bliver afholdt
fredag d.14 september.

Den starter som sædvanlig med høstgudstjeneste i Slots Bjergby Kirke kl. 18.00.

Derefter er der fælles spisning i Forsamlingshuset kl. 19.00 – ca. 01.00
Hvis man ikke ønsker gudstjenesten, møder man blot op i forsamlingshuset kl. 19.00
 - 
Bestyrelsen har sørget for der kommer en og spiller under maden, bagefter spiller han op til dans, men i skal være velkommen til at komme med sjove og festlige indslag selv.
 Slots Bjergby har fået en masse nye borger,
så Høstfesten er også en velkommen lejlighed, til at møde naboer eller andre borger i byen og omegn.
Husk I kan sidde ved siden, af jeres naboer… Bare i lige giver besked om, hvor I vil sidde, når i melder jer til.
Mvh
Bestyrelsen i Slots Bjergby Forsamlingshus
-
Slots Bjergby Forsamlingshus afholder
generalforsamling
i Slots Bjergby forsamlingshus.
 Tirsdag d. 24-04-2018 kl.19.00

HUSK: Medlemsbevis medbringes til stemmevalg. Alle er velkommen.
Dagsorden ifølge vedtægter.

Venlig hilsen bestyrelsen

Afholdt arrangementer 2017:

Husk den populære Julemarked
i Levehjemmet søndag den 19. november!
-

-

"Høstfesten” 2017 i Forsamlingshuset!
-

fredag d. 22. september kl. 19.00
se invitationen ved at klikke her:

Invitation til
Hashøjfest i Levehjemmet Bjergbyparken 

Fredag den 18. august 2017
Kl. 15.00 – 20.00

-
Kilk her for flere detaljer og tilmeldings blanketten - som kan printes ud.

-

Slots Bjergby forsamlingshus afholder
generalforsamling
i Slots Bjergby forsamlingshus.
 Onsdag d. 26-04-2017*
kl. 19.00 i forsamlingshuset.
 
HUSK: Medlemsbevis medbringes til stemmevalg.
Dagsorden ifølge vedtægter.

Venlig hilsen bestyrelsen

*OBS! Der er ændret i datoen fra d 19-04 til d 26-04
da huset desværre er optaget d 19-04, og arrangementer i huset kommer selvfølgelig i første række.

Slots Bjergby, 20. februar 2017
Til Slagelse kommune:

Indsigelse vedr. Lokalplan 1170
– nyt boligområde ved Slots Bjergby

            I forbindelse med kommunens behandling af Lokalplan 1170 vedr. en ny udstykning til boligformål
ved Slots Bjergby, ønsker Slots Bjergby Landsbyråd at indgive flg. indsigelse:

1)
Vi finder det generelt betænkeligt at dispensere fra reglerne om bebyggelse i det åbne landskab,
og i betragtning af de landskabelige værdier, der er karakteristiske for det område, der er omfattet af lokalplanen,
kan vi som landsbyråd ikke støtte, at der på dette sted udlægges et område til boligformål.

2)
Efter vores opfattelse lider projektet yderligere af nogle alvorlige mangler, idet der ikke er taget hensyn til de trafikale udfordringer, som byggeriet vil medføre. Her tænker vi ikke mindst på de problemer, som trafik fra området og til skole og daginstitutioner på den anden side af Skælskør Landevej vil medføre.
Placeringen medfører alvorlige risici for de børn, der daglig skal passere landevejen på de stærkest befærdede tidspunkter af døgnet: om morgenen og igen om eftermiddagen. Vi står helt uforstående over for, at kommunen i debatten og på orienteringsmøder bagatelliserer og / eller ignorerer disse risici.

3)
Det er yderligere vores opfattelse, at placeringen af udstykningen ikke bare er et brud på mange års politisk enighed om at beskytte det åbne land imod mere eller mindre tilfældigt placerede spredte bebyggelser, men at
Lokalplan 1170 også er i modstrid
med de tanker om udbygning af Slots Bjergby,
som tidligere er kommet til udtryk – fx i Lokalplan 1044 fra august 2009.

Hvis man ønsker at udbygge Slots Bjergby, er der betydelige arealer til rådighed inden for
landsbyens naturlige grænser, og det er Landsbyrådets opfattelse,
at man ved at placere udbygning på disse arealer øst for Skælskør Landevej vil kunne udbygge området,
samtidig med at man fastholder sammenhæng og integration imellem den gamle landsby
og de allerede nu etablerede boligområder ved Højen og Byvangen samt Skovgårdsparken.
Ved bebyggelse på disse arealer, vil der desuden være langt flere muligheder for at skabe sikre og hensigtsmæssige trafikforhold til kirke, skole og daginstitutioner.

På baggrund af ovenstående opfordrer Slots Bjergby Landsbyråd
kommunen til at forkaste forslaget til Lokalplan 1170.

På vegne af Slots Bjergby Landsbyråd
Steen Laursen
Formand

(Læs mere nedenunder hvor der er et link.)

-


Lokalplan 1170
www.slagelse.dk/media/10724136/Lokalplan-1170-samlet.pdf

-

Lokalplan 1170 er kommunens betegnelse for udkastet til den nye udstykning,
der er planlagt ved Blæsenborgvej vest for Skælskør Landevej.
Mange af jer deltog i orienteringsmødet midt i januar, og vi vil i bestyrelsen opfordre til,
at man giver sine synspunkter til kende skriftligt over for kommunen.
Det skal ske inden den 22. februar, hvor høringsfristen udløber.
        
         Bestyrelsen har udarbejdet en indsigelse på landsbyrådets vegne, se øverst.

Nyt om alleen
-
Vi måtte desværre opgive at få Fredningsmyndighedernes dispensation
til at plante en allé på Galgebakkevej forbi de to gravhøje....

Det sidste nye i føljetonen om den allé, som vi har fået kommunalt tilskud til at plante, er,
at bestyrelsen sammen med kommunen arbejder for, at alleen plantes på Slotsbjergbyvej
fra landsbyens ophør og ned til ”vindmøllevejen”.


         Her vil alleen være synlig i landskabet fra mange positioner øst for landsbyen  – fx på flere stræk af Fodsporet.
Men!
         Vi har desværre ikke kunnet få politiets opbakning til en lokal hastighedsbegrænsning på 50 km/t
på dette korte stræk op mod landsbyen. Men vi arbejder fortrøstningsfuldt på at finde en løsning,
så vi kan plante træerne 3 m fra vejbanens kant, og ikke 6 m, som er det formelle krav på et vejstræk,
hvor hastigheden formelt må være 80 km/t.
         Vi er havnet i en lidt absurd situation:
Politiet mener ikke, at man kan køre mere end 50 – 60 km/t på dette stræk,
hvis man skal overholde færdselslovens almene regel om at køre efter forholdene.
Derfor er der ikke behov for en skiltning.
         Det er for så vidt meget fornuftigt – men hvis der ikke er en begrænsning af hastigheden,
så gælder reglen om 6 m planteafstand af sikkerhedsgrunde.
To regler, som hver for sig er meget fornuftige –
men som altså står i vejen for en smuk og praktisk løsning for plantningen af vores allé.

Men vi håber at finde en løsning, så vi her i foråret kan gå i gang med at forberede arealet.


Husk at melde dig ind eller at forny dit medlemskab af  Slots Bjergby Landsbyråd.
Det koster kun 100 kr. for dig og din husstand fra nu af og for hele 2023!

Du kan indbetale beløbet på konto 0570 – 927570.
(Husk at anføre dit navn og adresse!)

For hvordan du betaler og bliver medlem af Slots Bjergby Landsbyråd, klik her.